Villkor

Köpvilkor

Köpevillkor – Privatkonsumenter
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.
Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Oddsguld lider ekonomisk skada, polisanmäls. Oddsguld friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Oddsguld sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Odds guld reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Oddsguld att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Ångerrätt
Du har 7 dagars ångerrätt från den dagen varan är uthämtad. Du har även 30 dagars bytesrätt. Detta gäller dock inte specialbeställda och graverade varor. För att returen skall godkännas skall varan vara i oförändrat skick dvs oanvänd. Om smycket är använd i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att prova den kan ej en retur godkännas.

Leveranstid
Leveranstiden är ca 14 dagar. Om leveranstiden beräknas bli längre meddelar vi er omgående efter order erlagts.

Adelsgatan 1 - 0498-215066 - Info@oddsguld.se - oddsguld.se